Contact

Voor al uw vragen / opmerkingen over deze site:

Ga naar het forum of mail naar info@telmee.nl.

Contactgegevens van de betrokken organisaties:

ANEMOON

Stichting Analyse, Educatie en Marien Oecologisch Onderderzoek
website:www.anemoon.org

BLWG

Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV
website:www.blwg.nl

De Vlinderstichting

website:www.vlinderstichting.nl

EIS

Kenniscentrum voor insecten en ongewervelden
website:www.eis-nederland.nl

FLORON

Stichting Floristisch Onderzoek Nederland
website:www.floron.nl

NMV

Nederlandse Mycologische Vereniging
website:www.mycologen.nl

RAVON

Reptielen Amfibieƫn Vissen Onderzoek Nederland
website:www.ravon.nl

SoortenNL

Alle soorten tellen mee
website:www.soortennl.nl

Sovon

Sovon vogelonderzoek Nederland
website:www.sovon.nl

Tinea

Stichting TINEA
website:www.kleinevlinders.nl

Zoogdiervereniging

website:www.zoogdiervereniging.nl